Suomennoksia

Suomenkielisen, performanssifilosofiaa käsittelevien tai sivuavien tekstien valikoimaa viimeistellessä nousi keskustelussa esiin muutaman vuoden takainen esitystutkimuskirja. Kuinkahan moni tietää tai muistaa, että sen lopusta löytyy Helena Erkkilän urakoima suomennos Peggy Phelanin esityksen ontologiaa käsittelevästä klassikkoartikkelista. Kirjaa on toki saatavilla kustantajalta, Partuuna osuuskunnalta ja varmaan sen voi löytää myös kirjastoista. Ajattelin kuitenkin omavaltaisesti skannata itse kirjoittamani johdantotekstin ja kirjan sisältämät suomennokset, eli yllämainitun lisäksi Taina Riikosen suomentaman katkelman Della Pollockin antologian johdannosta. Liitän ne tähän toivoen, että ne löytävät tiensä lukijoiden luo ja innostavat ehkä tutkimaan, mitä muuta kirjasta löytyy. Johdannon yhteydessä on sisällysluettelo…

Esitystutkimus (toim. Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen, Helena Saarikoski) Kulttuuriosuuskunta Partuuna 2015.

Annette Arlander: Mikä esitystutkimus? esitystutkimus johdanto

Della Pollock: Laitetaan historia toimimaan: Esittävyys, suomentanut Taina Riikonen Pollock

Peggy Phelan: Performanssin ontologia: representaatiota ilman toisintamista, suomentanut Helena Erkkilä Phelan

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): suomeksi

Ruukku 11 How to do things with performance

Miten tehdä asioita esityksellä on tuoreen Ruukku julkaisun teema. Kokonaan englanninkielisistä ekspositioista koostuvan numeron ovat toimittaneet Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola. Heidän lisäkseen Mieko Kanno, Anu Vehviläinen, Lea ja Pekka Kantonen, Elina Seye ja Stephen Bain ovat kirjoittaneet tutkimusekspositiot. Lyhyet puheenvuorot Simon O’Sullivanilta ja Lisa Erdmanilta sekä Riikka Niemelän tuoreen väitöstutkimuksen lectio täydentävät numeron, joka on avoimesti luettavissa täällä http://ruukku-journal.fi/en/home Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): suomeksi, tiedotteet

Ruukku 11 kutsu

RUUKKU #11 numeron teemana on Miten tehdä asioita esityksellä? Kiinnostus esityksiin, toimintaan, käytäntöihin ja muutokseen yhdistää taiteellista tutkimusta ja esitystutkimusta. Esitys tai esittäminen voivat toimia keskeisenä tutkimusmenetelmänä, tutkimuksen mediumina, tai osana tutkimustulosten esittelyä. Miten esityksellä tutkiminen aktuaalisesti tapahtuu? Mitä ja miten voimme tehdä asioita esityksellä?

Ehdotukset artikkeleiksi, ekspositioiksi tai lyhyemmiksi puheenvuoroiksi toivotaan 31.3. mennessä. Numeron toimittavat Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola. Kutsu kokonaisuudessaan löytyy täältä http://ruukku-journal.fi/fi/issues/11/call

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): suomeksi

RUUKKU 11 Call

The theme for RUUKKU #11 is How to do things with performance? An interest in performances, actions, practices and change is shared by artistic research and performance studies. Performance or performing can function as a central research method, as the medium of research or as part of the presentation of research outputs. How is performance as research actually done? What and how can things be done with performance?

Proposals for articles, expositions or shorter contributions (voices) are invited for no later than 31.3. The editors of this issue are Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola. The call entire call is available here http://ruukku-journal.fi/en/issues/11/call

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): English

Marja Silde väittelee 27.1.

FM Marja Silde väittelee lauantaina 27.1 2018 klo 10 Päärakennuksen AUD XIII, 3. krs sisäänkäynti Unioninkatu 34 puolelta.
Poseeraamisia ja itsensä ylittämisiä: Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa on luettavissa E-thesis-palvelussa 22.1 lähtien.
Vastaväittäjänä on professori Annette Arlander Tukholman Taideyliopistosta.
Väitöskirjassa tarkastellaan habituksen esteettistä muokkaamista jokapäiväisen elämän sekä teatterin käytännöissä. Työssä analysoidaan rinnakkain helsinkiläisten niin kutsuttujen futuristiklubbaajien taiteenomaisessa käytännössä (n. 1981-1985) ja Jouko Turkan näyttelijäkoulutuksessa (1981-1985) vallinneita luovan toimijan ja taiteilijahabituksen tuottamisen tapoja kriittisenä kulttuurisena esityksenä ja vastauksena kaupunkikulttuurin murrokselle. Teatteritieteen alaan kuuluvassa ja esitysanalyysiin keskittyvässä työssä hyödynnetään työssä kehitettyä habitus-analyysiä sekä monitieteistä lähestymistapaa.
Tervetuloa!

Väitöskirja on luettavissa täällä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

The programme for the research day on November 8 is published

How are things done, produced or effected with performance?

The Finnish network for performance studies and the research project How to do things with performance? organise a joint research day 8 November 2017 10 am to 6 pm at University of the Arts Theatre Academy, Auditorium 1.

The programme is available here Research Day 8 Nov – Programme

Sign in: www.lyyti.in/ResearchDay

Welcome!

Jätä kommentti

Kategoria(t): English

Tutkimuspäivän 8.11. ohjelma on julkaistu

Miten esityksellä tehdään, tuotetaan, ja aiheutetaan? 

Esitystutkimuksen verkoston ja Miten tehdä asioita esityksellä –tutkimushankkeen yhteinen tutkimuspäivä 8.11.2017 klo 10-18 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Auditorio 1.

Ohjelma löytyy täältä (englanniksi) Research Day 8 Nov – Programme

Ilmoittaudu tästäwww.lyyti.in/ResearchDay

Tervetuloa!

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): tiedotteet

Call: How are things done, produced or effected with performance?

The Finnish network for performance studies and the research project How to do things with performance? organise a joint research day 8 November 2017 10 am to 6 pm at University of the Arts Theatre Academy, Auditorium 1.

We invite everybody interested in performance studies, research on and in performance art and live art and in performance as research to debate the topic in English or in Finnish.

The main speaker of the day is performance theorist and performance maker Bojana Cvejic, whose most recent work Choreographing Problems (2015) discusses the relationship of philosophy and experimental choreographic practices by analysing some central works of contemporary dance. Her approach can be linked to performance philosophy as well, the aim of which is to bypass and overcome the abyss between making and thinking, art and philosophy. (Laruelle, Ó Maoilearca, Cull, O’Sullivan). Cvejic is one of the founding members of the group Walking Theory, which represents the new critical theory of the former Eastern European countries. She is professor in dance at Oslo National Academy of the Arts.

In the research project How to do things with performance? (2016-2020) funded by the Academy of Finland we have looked for answers with the help of some concepts like fabulation, fictionalising, framing, reimagining and repeating. Fabulation refers here to the social way we are creating shared meanings. Fictionalising, on the contrary, is a mode of thinking which does not strive to any kind of equivalence in relation to the real or reality. Repeating with variation can be linked on one hand to learning, the stabilizing of impact, and on the other hand to the production of difference.

These are of course not the only verbs central for performance and performing. We invite everybody interested in these issues to ponder how and in what way things are done with performance. Our aim is to compile a thematic issue on the topic to RUUKKU, journal of artistic research in Spring 2018.

Please send abstracts of proposals for presentations, in English or Finnish no later than 9 October to annette.arlander@uniarts.fi

Welcome!

 

Annette Arlander, Helena Erkkilä, Hanna Järvinen, Tero Nauha, Pilvi Porkola, Taina Riikonen ja Helena Saarikoski

The full call is available as pdf Research Day 8 November 2017 – Call

Jätä kommentti

Kategoria(t): English

Kutsu: Miten esityksellä tehdään, tuotetaan, ja aiheutetaan? 

Esitystutkimuksen verkoston ja Miten tehdä asioita esityksellä –tutkimushankkeen yhteinen tutkimuspäivä 8.11.2017 klo 10-18 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Auditorio 1.

Kutsumme kaikki esitystutkimuksesta, performanssin tai esitystaiteen tutkimuksesta, ja esityksellä tai esittämällä tutkimisesta mukaan keskustelemaan aiheesta englanniksi ja suomeksi. Tutkimuspäivän pääpuhujaksi olemme kutsuneet esitysteoreetikko ja esitysten tekijä Bojana Cvejicin, jonka tuorein teos Choreographing Problems (2015) käsittelee filosofian ja kokeellisten koreografisten käytäntöjen suhdetta analysoimalla muutamia keskeisiä nykytanssin teoksia. Hänen lähestymistapansa voi kytkeä myös performanssifilosofiaan, jonka pyrkimyksenä on ohittaa ja ylittää tekemisen ja ajattelemisen, taiteen ja filosofian kuilu. (Laruelle, Ó Maoilearca, Cull, O’Sullivan). Cvejic on yksi Walking Theory ryhmän perustajista, joka edustaa uutta entisten itä-Euroopan maiden kriittistä teoriaa. Hän on Oslon Taideakatemian tanssitaiteen professori.

Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Miten tehdä asioita esityksellä? (2016-2020) olemme etsineet vastausta muutamien käsitteiden kautta, kuten fabulaatio, fiktiointi, kehystäminen, uudelleenkuvittelu ja toistaminen. Fabulointi viitta tässä sosiaaliseen tapaan jolla luomme yhteisiä merkityksiä. Fiktiointi sen sijaan on ajattelun muoto, joka ei pyri minkäänlaiseen vastaavuuteen todellisen tai reaalisen suhteen. Toistaminen varioimalla kytkeytyy yhtäältä oppimiseen, vaikutusten vakiintumiseen, toisaalta erojen tuottamiseen.

Nämä eivät tietenkään ole ainoat esityksille ja esittämiselle keskeiset verbit. Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet pohtimaan, miten ja millä tavoin esityksellä tehdään. Tavoitteena on koota aiheesta teemanumero RUUKKUun, vertaisarvioituun taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisuun keväällä 2018.

Lyhyet tiivistelmät alustuksista, englanniksi tai suomeksi, pyydetään lähettämään 9.10. mennessä osoitteella annette.arlander@uniarts.fi

Tervetuloa!

Annette Arlander, Helena Erkkilä, Hanna Järvinen, Tero Nauha, Pilvi Porkola, Taina Riikonen ja Helena Saarikoski

 

Lue koko täysimittainen kutsu pdf-muodossa esitystutkimuspäivä 8-11-2017

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): tiedotteet

Uusi väitös esitystutkimuksen alalta!

Anna Rajavuoren väitöskirja ”Esityksen politiikka. Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906-1908” on valmistunut. Väitöstilaisuus on 2. kesäkuuta 2017 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34, 3. krs)

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized